SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

 

 

A´MAROSHI Justirag *7.9. 2012
o: SAN JUAN DEL RIO SUCCES ESSENCE
m: REBECCA ZE SLAVONÍNA
přiznán dne: 30. 11. 2013
majitel: V + K   Policarovi
CHOCOLLATE z Úpatí hor  *22.10.2012
o:
Ch.SHOWCASE OTERO CHO OYU
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE
přiznán dne: 30. 11. 2013
majitel: P. Hellerová
Ch. KAILÁS Čo Oju   *12.09.2010
o:
Ch.SHOWCASE OTERO CHO OYU
m: Ch. Cho Oyu Čo Oju
přiznán dne: 30. 11. 2013
majitel: M. Zientalski + D. Gottfrídová
BARUNKA od Otavy  *7.7.2012
o:
KARLOS Z IVAFRE
m: ROZÁRKA Z IVAFRE
přiznán dne: 30. 11. 2013
majitel: M. Šimčík
CHARLOTTE z Úpatí hor *22.10.2012
o:
Ch.SHOWCASE OTERO CHO OYU
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE
přiznán dne: 30. 11. 2013
majitel: P. Hellerová
A ´MASHIRO Justirag  *7.9. 2012
o: SAN JUAN DEL RIO SUCCES ESSENCE
m: REBECCA ZE SLAVONÍNA
přiznán dne: 27. 09. 2013
majitel: Jitka Šedinová
JCh. ARTICO Danetta Goddess  *02.12. 2011
o:

Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU

m:  DANETTA   IMPERIAL BOHEMIA
přiznán dne: 20. 03. 2013
majitel: Daniela Čermáková
HEAVEN ANGEL z Úpatí hor *25.09.2011
o:

X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA

m:  WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA
přiznán dne: 20. 03. 2013
majitel: Petra Hellerová + Veronika Johanovská
 
Saffron Sherhy BOOMBA *7.11.2011
o:

Ch. KANGAROO BOHEMIA ACRO

m:  SAFFRON SHERHY ENJOY STARS ACRO
přiznán dne: 20. 03. 2013
majitel: Jana Fialová