SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

 

 

FYZIOLOGICKÉ NÁROKY FENY NA KONCI BŘEZOSTI - článek zde

 

 

Stránky ČMKU 26.10.2022

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝVOZ ŠTĚŇAT DO RAKOUSKA!!!

Podle předpisů EU by se mělo ze státu do státu cestovat jen se psy v imunitě proti vzteklině. 
V případě štěňat mohly jednotlivé členské státy EU poskytnout výjimku a umožnit za splnění podmínek vstup štěňat neočkovaných, tedy i štěňat mladších tří nebo čtyř měsíců. Výjimku poskytuje např. Česká republika a poskytovalo ji i Rakousko. To ale změnilo své předpisy a v případě štěňat požaduje, aby měla platnou vakcinaci proti vzteklině. Připomenout je třeba, že očkovat proti vzteklině lze nejdříve ve 3 měsících a že je předpokládáno, že imunita nastupuje 21 dnů po vakcinaci. Pokud tedy chce některý z našich chovatelů vyvézt štěně do Rakouska, musí se změnou předpisu počítat. Vyjádření Státní veterinární správy je v příloze:

https://www.vetkom.cz/tiskova-zprava-svs-do-rakouska-je-mozne-cestovat-pouze-s-ockovanymi-mladaty-psu-kocek-a-fretek/?fbclid=IwAR31EaZbTpJy-Oy4-rye7w4cRLPthHYLiQJoS3wW23vJyRsRyJ9SgBHF-Gg

 


 

Stránky ČMKU - 4.2.2021

Evidenční listy chovatele

Předkládáme oficiální vyjádření právního zástupce ČMKU k povinnosti chovatele vést evidenční listy vrhů štěňat.

Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání lze označit za diskriminační, neboť evidentně preferuje bezpapírový chov jedinců před papírovým chovem jedinců, což lze za osoby pohybující se v tomto prostředí označit jako jev nežádoucí.

ČMKU a autor dávají svolení tento dopis šířit.

Evidenční listy chovatele - vyjádření JP Legal

 

 


 

Novela zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání s platností od 1. února 2021.

V novele je několik novinek týkajících se psů. Jednou důležitou novinkou je povinnost chovatele vyplnit evidenční list štěněte. Tato povinnost vzniká všem chovatelům (nejen chovatelům s PP). Podstatné je to, že se evidenční listy neposílají Státní veterinární správě či jinému úřadu, ale chovatel je musí uchovávat po dobu 3 let pro případ kontroly. Dokument spolu s očkovacím průkazem nebo pasem obdrží nový majitel zvířete. Pokud chovatel předává štěně s kupní smlouvou, není povinnost tento list předat novému majiteli.

Stručné informace najdete zde:
http://eagri.cz/.../file/668443/_2021strucne_info_k_ELVS.pdf,

Podrobnější informace naleznete zde:
http://eagri.cz/public/web/file/668445/_2021podrobne_info_k_ELVS_PLS.pdf
 

Evidenční list zde

Převodní list štěněte zde
 

 


 

REAKCE NA ČLÁNEK V LIDOVÝCH NOVINÁCH

V příloze Lidových novin vyšel v sobotu 19. září 2020 článek s názvem Utrpení, daň za roztomilost, který se zabýval zdravotními problémy psů a obsahoval řadu polopravd a nepravd.

Na tento článek reagovalo ČMKU - reakce, která byla zaslána Lidovým novinám je zde

 

Vzhledem k tomu, že náš Klub byl v tomto článku jmenován a uvedená citace části Vyjádření předsedy Klubu k situaci brachycefalických plemen v Holandsku byla vytržena z kontextu, bylo nutné na tento článek reagovat.

Reakce našeho Klubu byla poslána na Redakci Lidových novin a serveru lidovky.cz a Komoru veterinárních lékařů ČR. Dále jsme požádali o statistiky (pokud existují), ze kterých se čerpá při hodnocení zdravotního stavu našeho plemene odborníky, především stran brachycefalického syndromu. 

Redakce Lidovek velmi rychle zareagovala, nicméně po nás chtěla podrobnější vyjádření. To bylo vytvořeno a odesláno 30.9.2020. Zároveň jsme požádali šéfredaktorku, aby naše vyjádření bylo předáno autorce článku.

Vyjádření Shih-tzu Klubu ČR

  

Odpověď autorky článku 

 

Co se týče VETKOM stále žádná reakce ani na článek, ani na náš požadavek, zda existují statistiky zahrnující naše plemeno a jeho onemocnění

 


 


V sobobu 27.6.2020 se v Hostouni u Kladna setkali zástupci klubů tzv. brachycefalických plemen psů. Za náš klub se tohoto setkání zúčastnili pan Robert Kubeš (předseda Klubu) a paní Lenka Eschnerová (HPCH). O setkání klubů informovala na stránkách ČMKU paní Vladimíra Tichá - tento článek jsme si s jejím svolením dovolili na našich stránkách publikovat:

Setkání klubů brachycefalických plemen

                V sobotu 27. června 2020 se v Hostouni nedaleko Kladna setkali zástupci klubů tak zvaných
brachycefalických plemen psů. Důvodů pro takové setkání bylo několik. Patří mezi ně např. opatření
přijatá pro některá plemena v Holandsku spočívající v zákazu jejich zápisu do plemenné knihy a ve
snaze připařovat k nim plemena jiná a tak změnit utváření hlavy. Patří mezi ně snaha informovat
media o tom, jaká je skutečná situace v našem chovu a patří mezi ně i snaha informovat FCI o stavu v České republice.

                Setkání se zúčastnili zástupci ČMKU v čele s předsedou MVDr. Lubomírem Širokým, který informoval o postoji FCI k problematice brachycefalických plemen a o reakcích ČMKU. Ty lze stručně shrnout v konstatování říkající že“ČMKU nesouhlasí se zákazy chovu jednotlivých plemen ani se změnou jejich exteriéru způsobenou připařováním plemen jiných“. MVDr.Ing.  Veronika Chrpová, která je členkou Vědecké komise FCI, seznámila přítomné s možností hodnotit postižení jednotlivých plemen zátěžovým testem s tím, že bude snahou ze strany FCI proškolit odborníky z jednotlivých států. Pokud FCI bude pořádat školení nebo semináře zaměřené na tuto problematiku, ČMKU tam svého zástupce vyšle a následně bude informovat chovatelské kluby.

                Diskuze byla bohatá, návrhů a dotazů hodně. Zhruba je možné říci, že se účastníci shodli na následujících bodech.

  1. Je třeba důsledně vysvětlovat  že:
  • ne každý zástupce krátkolebých plemen trpí  brachycefalickým syndromem, tedy dýchacími potížemi
  • případné dechové potíže automaticky nevyplývají z kratší čenichové partie, ale z celkového utváření hlavy a dýchacího ústrojí
  • některá plemena z holandského seznamu např. shi-tzu vůbec brachycefalickým syndromem netrpí
  • je třeba rozlišovat chov psů s PP zastřešený ČMKU a chov psů pod jinými organizacemi případně chov psů bez PP. Chovatelské kluby ČMKU ve svých podmínkách pro zařazení do chovu sledují zdravotní stav psů a v jejich odchovech je brachycefalický syndrom zcela minimální
  • nabyvatelům štěňat je třeba vysvětlovat historii jednotlivých plemen a k čemu bylo dané plemeno vyšlechtěno tak, aby měli odpovídající představy o chování a využití psa. Např. pekinéz nebyl vyšlechtěn jako pohyblivé plemeno. Ten, kdo si ho pořizuje, by s tím měl počítat a nečekat, že s ním pes bude chodit na několik kilometrové výlety
  1. ČMKU naváže kontakt s Komorou veterinárních lékařů s tím, že paušalizování problémů ze strany veterinárních lékařů poškozuje chov psů s průkazem původu
  2. Chovatelské kluby brachycefalických plemen dodají ČMKU do 31. srpna 2020 ozdravné postupy u svých plemen a jejich aplikaci v podmínkách pro zařazení do chovu. ČMKU tyto informace zpracuje a zašle je na FCI. Zároveň bude materiál podkladem pro případná jednání.
  3. Bude-li FCI pořádat školení o neinvazivních metodách prokazování brachycefalického syndromu, vyšle na ně ČMKU svého zástupce a informace poskytne chovatelským klubům

Celé jednání trvalo cca 3 hodiny a přesto, že se nejednalo příjemných věcech, mělo přátelskou atmosféru a bylo konstruktivní. Poděkování zaslouží Ing. Leoš Jančík, který setkání svolal.

Možná se může někomu zdát, že jde jen o pár plemen a že, když se nejedná o plemeno jeho, není co řešit. Uvědomit si ale je třeba, že dnes jsou napadaná brachycefalická plemena, zítra to mohou být plemena malá a pozítří naopak velká. Zažili jsme snahu o zákaz z hlediska odborné kynologie neexistujících „bojových“ plemen, můžeme zažít snahu o zákazy plemen dalších.  Pravdou ale je, že snaha omezit chov psů s přehnanými exteriérovými znaky a se zdravotními problémy je zcela na místě. Ten kdo si přečte informace na webech jednotlivých chovatelských klubů ČMKU, ale určitě zjistí, že pro naše kluby je zdraví a pohoda psů prioritní.

                                                                Vladimíra Tichá

 

 Vyjádření Shih-Tzu klubu ČR z.s. k situaci v Holandsku – podpora holandskému Shih-tzu klubu

Jménem našeho klubu bychom rádi vyjádřili podporu nejen nizozemskému Shih-Tzu klubu ale také všem klubům, které se zabývají chovem brachycefalických plemen.

Rozhodnutí Raad van Beheer, které vyústilo ve verdikt nizozemské vlády, musí být respektováno, nicméně pro plemena, která zasáhne, není toto rozhodnutí správné. Tato plemena byla chována stovky let po celém světě podle standardu FCI. Problémy těchto plemen jsou především kvůli chovům bez průkazu původu a neregistrovaným chovatelům, kteří způsobili nezdravý vzhled zmíněných plemen. Hanba jim!

My, chovatelé čistokrevných psů musíme posbírat síly a zachránit naše plemena ve zdravé a nám všem známe podobě. Nemůžeme poslouchat populistické řeči needukovaných lidí, kteří jako argument nepoužívají vědecké studie ani uznávané vědecké časopisy. Proč bychom měli? Jejich verze není řešení. Pokud nyní přestaneme s chovem několika plemen, co se změní… Najdou si jiný důvod proč přestat chovat i další plemena a zastaví tak čistokrevný chov úplně. Nemůžeme být pouze populističtí a poslouchat organizace jako je PETA a jim podobné. Musíme společně pracovat na našich chovatelských programech a zajistit zdravou budoucnost našim plemenům po celém světě.
Z naší strany má nizozemský stih-tzu klub plnou podporu a doufáme, že jejich chovatelský klub, stejně jako všechny ostatní, najde cestu, jak zachránit naše plemeno a pokračovat v těžké chovatelské práci bez ztráty genového fondu, kteréhokoliv ze zasažených plemen.

Diskuze je stále otevřená, zatímco se vědci snaží najít správnou cestu. Správnou cestu pro výběr jedinců, zdravotních testů a dobrého chovu.

Ne cestou omezení chovu, který nic nevyřeší, maximálně úplně zastaví čistokrevný chov.

S pozdravem a nadějí
Shih-Tzu klub ČR z.s.

Úvod do problematiky zákazu chovu vybraných brachycefalických plemen v Holandsku

Brachycefalický syndrom se nevyskytuje pouze u psů, ale i u koček a králíků, nicméně my se zaměříme pouze na psy.

Brachycefalická plemena psů, tedy plemena s plochým nosem, jsou mnohem náchylnější ke zdravotním, především dýchacím problémům. Vlivem zploštělého nosu u nich nemusí nastat pouze obstrukce v dýchacích cestách, ale může také mnohem rychleji docházet k přehřátí (protože dýchací cesty mají také za úkol regulovat teplotu vzduchu, takže čím kratší jsou, tím kratší je doba, kterou se vzduch může tepelně regulovat). U těchto plemen mohou také nastávat dentální problémy, vlivem deformovaných čelistí. Není tedy divu, že veterináři jsou často proti chovu takovýchto plemen. 

 Nyní však k zákonu, který vzbudil velký rozruch. Jde o Nizozemský zákon, který zakazuje další chov 12 brachycefalických plemen, mezi které patří například shihtzu, pekinéz, buldočci, mopsíci atd. První větší rozruch kolem tohoto zákonu nastal už v roce 2017, kdy se proti němu sepisovaly internetové petice. Nicméně zákon samotný existuje již od roku 2014, kdy byl nizozemskou vládou přijat, nebyl však do této doby uplatňován a ve svém původním znění zakazoval chov 20 brachycefalických plemen. V poslední době však prošel úpravami a byl zpopularizován. Asi nemůžeme upřít dobrý úmysl tohoto zákona – snaha o zlepšení kvality života těchto plemen, ale jaký reálný dopad bude mít tento zákon? 

 Pro zodpovězení této otázky se musíme zamyslet nad tím, koho vlastně tento zákaz postihne. Pravděpodobně to nebudou množírny a domácí chovy těchto plemen, které už nyní nepodstupují žádné kontroly chovu a nepodléhají žádným regulacím. Pro ně se nic nezmění, ale chovatelé poctiví, kteří patří pod chovatelské kluby, mají chovatelské stanice podléhající FCI, podstupují bonitace a další nezbytné regulace v rámci chovu s průkazem původu, bohužel, budou muset s chovem přestat. Docílí takto daný zákon zastavení chovu těchto plemen? Ne. Jen se případní zájemci přesunou od spolehlivých chovatelů k množitelům nebo chovům domácím, bez průkazu původu, bez jakékoliv záruky, protože jednoduše nebudou mít na výběr.      

Co je tedy vlastně cílem? Hlavním cílem tohoto opatření je prodloužit délku nosu u brachycefalických plemen a tak jim zjednodušit život, nicméně, docílíme toho touto změnou? Pravděpodobně ne.

Musíme se v tomto kontextu zamyslet hned nad několika body:
1. jaký je oficiální plán?
2. Je možné tohoto cíle dosáhnout touto cestou?
3. Jaký má na to názor FCI?

1. Jaký je tedy oficiální plán?
Až bizarně jednoduchý. Zakážeme oficiální chov těchto plemen a budeme je křížit s jinými psy a tak postupně „natáhnout“ čumáky těchto plemen. Nejsem si jistá, jestli je vůbec nutné zmiňovat proč je tento nápad špatný. Ale dovolím si říct aspoň jeden z mnoha důvodů. Plemena byla šlechtěna dlouhou dobu, máme spousty čistokrevných generací, které můžeme doložit pomocí průkazů původu a plemenné knihy. Opravdu si tohle všechno chceme pokazit a přidat do plemen prakticky nedohledatelné jedince? A takto si poničit genofond plemen?

2. Můžeme tedy touto cestou dosáhnout cíle?
Pravděpodobně ano, nosy nejspíš prodlouží, ale za jakou cenu, poničený genofond plemene, pravděpodobně nevratné změny na vzhledu plemene atd.

3. Co tedy říká na tuto bizarní situaci FCI?
K této problematice se vyjádřil sám prezident FCI Tamás Jakkel, který upozornil na nevratné poničení genofondu, nulové profesionální přičinění (FCI nebylo vůbec přizváno) a v neposlední řadě upozornil na fakt, že i samo FCI o této problematice ví a snaží se ji profesionálně řešit, bez nenávratného poničení národního dědictví různých států, kterým mnohdy daná plemena bývají. Zároveň také vyzval, aby se k tomuto tématu vyjádřily chovatelské kluby ze všech zemí, které se zabývají chovem postižených plemen. Zároveň také slíbil budoucí reakci FCI na tuto problematiku, v současné době se však snaží získat co nejpřesnější informace přímo od Raad Van Beheer.

Autor článku: Alexandra Kubová