SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

Přihláška  k zápisu štěňat

Vaší fence se narodila štěňátka.  Zde máte návod jak postupovat dál.

Do 7 dnů po narození štěňat zašlete na adresu HPCH vyplněný KL č. 1, poradce Vám pošle zpět Žádanku o zápisová čísla, Přihlášku k zápisu štěňat a Protokol o kontrole vrhu.

Na žádance vyplníte (lze i jako formulář prostřednictvím PC): jména štěňat ( uvádíte abecedně a nejdříve psy následně feny), datum narození, název CHS, jména a zápisová čísla rodičů a jméno a adresu chovatele. Vyplněnou žádanku (2x) zašlete do 3-4 týdnů věku štěňat na adresu PK ČMKU ( Maškova 3, 182 53 Praha 8). Z PK ČMKU Vám obratem pošlou žádanku zpět doplněnou o zápisová čísla.

Po obdržení žádanky s vyznačenými čísly, vyplníte Přihlášku k zápisu štěňat (lze i jako formulář prostřednictvím PC): název CHS, jméno a adresa chovatele, požadované údaje k rodičům štěňat, datum krytí a datum vrhu, počty štěňat, jména štěňat tak jak jsou uvedena na žádance a jejich barvu. Případně uveďte, jaké další doklady přikládáte (např. výstavní ocenění, kopii registrace chráněného názvu chovatelské stanice atd.). Přihlášku nechte potvrdit veterinárním lékařem, který provádí čipování. Nezapomeňte na svůj podpis.

 
Štěňata se označují čipem. Tato metoda je šetrnější k malým tvorečkům a navíc při cestování do zahraničí je potřeba označení čipem (viz .NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Č. 998/2003/ES). Zavedení mikročipu smí provést pouze veterinář a to na levou stranu krku. Očipování pak potvrdí na přihlášku k zápisu štěňat.
Protože musí být jednoznačné, jakým konkrétním čipem je to které štěně čipováno, buď se na přihlášku vypíší ke štěňatům jednotlivá čísla, nebo se vylepí samolepky (je-li jich dostatečná zásoba). Ke každému štěněti se ještě přikládá jeden nevylepený samolepicí štítek, který pak přijde do PP.
Další kódy uschovejte, budete je potřebovat do pasu pro malá zvířata. Čipování se provádí nejdříve ve 42 dnech věku štěňat.

Do protokolu o kontrole vrhu se uvede váha, barva srsti, barva očí, jak mají štěňata vyvinutý chrup, pokud mají kýlu, zda nemají paspárky na zadních končetinách a pejskům se kontrolují sestoupená varlata v šourku, dále se krátce zhodnotí celý vrh. Vše potvrdíte svým podpisem.

Vyplněné formuláře:

Žádanku o zápisová čísla, Přihlášku k zápisu štěňat 2x, Protokol o kontrole vrhu zašlete na adresu HPCH nejpozději do deseti týdnů věku štěňat.

U prvního vrhu v chovatelské stanici přiložíte také kopii registrace chráněného názvu chovatelské stanice.

U prvního vrhu feny přiložíte originál průkazu původu pro přeregistraci a pokud jste si vybrali krycího psa v zahraničí nebo uchovněného v jiném klubu, musí být k žádosti přiložena kopie PP psa s potvrzením chovnosti (přeregistrace, bonitace, kopie PP potomků)

Pak už zbývá jenom čekat, až z PK ČMKU přijdou PP štěňat. Tato služba je zpoplatněná (viz ceník ČMKU).

Chovatel může protokol o kontrole vrhu předložit k nahlédnutí novému majiteli štěněte. Je samozřejmostí upozornit jej na nedostatky štěněte a o předání štěněte sepsat smlouvu.  Štěňata můžete novým majitelům předávat nejdříve v sedmi týdnech věku.

Mohou nastat problémy …

Při podezření, že vrh nepochází z krytí, které chovatel nahlásil, je klub oprávněn požadovat krevní zkoušku. Pokud chovatel test paternity odmítne, klub oprávněně nevydá průkazy původu pro celý vrh.

Pokud některé štěně neodpovídá standardu, nelze je „nepřihlásit“, ale po poradě s HPCH je možno jeho rodokmen označit razítkem nestandardní.

Nechtějte ušetřit za rodokmen, abyste pak neměli větší problém s produkcí a prodejem štěňat bez PP (byť nestandardních), což je slušným chovatelům zapovězeno.

Tímto označením PP se také chráníte proti eventuálním sporům s novým majitelem, pokud si štěně kupoval s tím, že je levnější, protože má vadu a později by se na Vás chtěl „hojit“. Takových sporů je dnes bohužel hodně :-(

 

směrnice pro označování štěňat